Senaste nytt
Uppdaterad 170914

 

Utbildningar 2017

A-cert  Räddningsdykare                               vecka 36 – 43

Dykarledare del 2 praktik                              vecka 41 och 42

Utbildningar 2018

Dykarledare del 1, teoridel                            vecka 07.

A-cert Räddningsdykare                                vecka 10 – 17.

Dykarledare del 2, praktikdel                       vecka 15 och 16.

S-cert Validering                                              vecka 20.

A-cert Räddningsdykare                                vecka 36 – 43.

Dykarledare del 2, praktikdel                       vecka 41 och 42.

Extern dykvecka                                              vecka 45.

 

”Antagningsundersökning personal i dyktjänst” skall utföras innan kursstart.

Läkarundersökningen till validerarna skall vara i nivå med AFS föreskrifter 2005:6 och är ett av förkraven. Skall göras av en dykarläkare.  Ordnas ej av skolan.
Frågor och anmälan kan skickas per mail till Roger Ejderfelt
Roger.ejderfelt@ssbf.brand.se eller telefon 08-454 88 88 alt 070-764 88 88.